دعای شصت قاف

دعاهای سریع الاجابه برای رفع گرفتاری

دعاهای سریع الاجابه برای رفع گرفتاری دعای سریع الاجابه حضرت علی (ع) و دیگر معصومان جزو سریع الاجابه ترین دعاها برای رسیدن به خواسته و مراد هستند، چنانچه در روایات از این دعاها برای اجابت بسیار گفته شده است. نگاهی بر دعاهای سریع الاجابه همه ما انسانها در طول زندگی با شرایط و مشکلاتی مواجه …

دعاهای سریع الاجابه برای رفع گرفتاری ادامه مطلب »