دعای شصت قاف

دعای قرآنی هفت هیکل

دعای قرآنی هفت هیکل دعای ۷ هیکل یکی از دعاهای قرآنی بسیار مجرب و قوی مخصوص گشایش کار فوری و سریع می باشد. خاصیت دیگر دعای ۷ هیکل، دفع و ابطال سحر و طلسم است و در واقع این دعا، حصار و دژی محکم است در برابر سحر و طلسم. همچنین کسی که دعای ۷ هیکل …

دعای قرآنی هفت هیکل ادامه مطلب »