دعای شصت قاف

دعای شصت قاف قرآنی

دعای شصت قاف قرآنی دعای شصت قاف قرآنی: به مجموعه ۶ آیه از آیات قرآن مجید گفته می شود که در هر کدام از آن ها ۱۰ بار حرف «ق» تکرار شده است و مجموعا تعداد قاف های آن به ۶۰ عدد می رسد. آیات دعای شصت قاف عبارتند از: آیه ۲۴۶ سوره بقره: بِسمِ …

دعای شصت قاف قرآنی ادامه مطلب »